Fotosoft - studio

Tvorba ze dřeva a jiných materiálů.

Užitné úpravy a dekorace interiérů !


SLUNÍČKO

Michal Jára
+420 777 866 072
info@michaljara.wz.cz

Adresa

??????
Nymburg


O autorově tvorbě ...

Michal Jára začíná coby samouk. Po počátečním osvojování si zpracovatelských technik a zákonitostí lidské anatomie vzniká i potřeba jistého hlubšího sdělení. Zde jsou to především pocity vnitřní rozpolcenosti a hledání své vlastní identity, což je ostatně pro jeho tvorbu příznačné dodnes. Od samého počátku se zaměřuje na práci s přírodními materiály, především pak dřevem. Dále je třeba zmínit pálenou hlínu a poslední dobou užívaný pórobeton. Těmto stálicím se pak zpronevěřil pouze při tvorbě létajících postav pro kavárnu bohnické psychiatrické léčebny, kdy si za výchozí materiál zvolil drátěné pletivo.S přibývajícími zkušenostmi se postupně začíná věnovat i pracem spíše komerčního charakteru, zanechávajíce v nich však svůj typický rukopis. Krom tvorby jednotlivých dekoračních předmětů například dlouhodobě spolupracuje při tvorbě kulis pro Barandovské filmové ateliéry. Při veřejných prezentacích využíva jisté formy konfrontace, kdy své trojrozměrné objekty vystavuje společně s fotografiemi, na kterých jsou jeho výtvory zachyceny pohledem jiného člověka. Tím je v tomto případě poděbradský fotograf a grafik Michal Málek. Jejich spolupráce se datuje od roku 1998 a z počáteční pouhé dokumentace přerostla v plnohodnotnou tvůrčí spolupráci.Poučení

Zasahovat jakýmkoliv způsobem bez souhlasu provozovatele do obsahu či technické podstaty stránek je zakázáno.

Plné znění podmínek